Chemie_1
Chemie
Naši lektoři vám stručně a srozumitelně vysvětlí českou terminologii, během pár minut vás naučí...

240 minut

45 lekcí

připravuje se

Fyzika_1
Fyzika
Spousta vzorců, poznámek a nesrozumitelných úkolů? U většiny uchazečů vyvolává právě fyzika...

450 minut

55 lekcí

připravuje se

Bio
Biologie
Obeznámíme tě s nejdůležitějšími úseky studia biologie od genetiky, přes biologii člověka až po hmyz...

360 minut

45 lekcí

připravuje se